Dne 14. 8. 2018 proběhla ve Velkých Karlovicích koordinační schůzka projektu „Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd“. Schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu. Živě byla diskutována zejména témata týkající se koordinace nadcházejícího sběru dat přímo v terénu.