Dnes 3. 4. 2019 proběhla v Brně v sídle vedoucího partnera projektu, CzechGlobe, další pracovní schůzka řešitelského týmu s účastí zástupců všech partnerů. Na schůzce řešitelé aktivity Percepce představili první výstupy ze strukturovaných rozhovorů s lokálními aktéry v Beskydech. Diskutován byl rovněž program připravovaného participativního semináře, který je jednou z klíčových aktivit „Ekosystémové služby“ a další úkoly spjaté s přípravou scénářů změn klimatu z klimatických modelů a jejich návaznost v dalších aktivitách projektu.