Posted

V Rožnově pod Radhoštěm v hotelu Eroplán proběhl dne 15. 5. 2019 participativní seminář „Jak připravit Beskydy na změnu klimatu“ s celkem 32 účastníky. V rámci interaktivního programu účastnící mj. hodnotili přínosy přírody v Beskydech a identifikovali vhodná adaptační opatření, která by měla být v Beskydech uváděna v praxi. Den před seminářem se také uskutečnila schůzka projektového konsorcia.

Posted

Dnes 3. 4. 2019 proběhla v Brně v sídle vedoucího partnera projektu, CzechGlobe, další pracovní schůzka řešitelského týmu s účastí zástupců všech partnerů. Na schůzce řešitelé aktivity Percepce představili první výstupy ze strukturovaných rozhovorů s lokálními aktéry v Beskydech. Diskutován byl rovněž program připravovaného participativního semináře, který je jednou z klíčových aktivit „Ekosystémové služby“ a další úkoly spjaté s přípravou scénářů změn klimatu […]

Posted

Dne 14. 8. 2018 proběhla ve Velkých Karlovicích koordinační schůzka projektu „Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd“. Schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu. Živě byla diskutována zejména témata týkající se koordinace nadcházejícího sběru dat přímo v terénu.

Posted

Dne 31. 5. 2018 proběhla ještě před samotnou realizací projektu BESKYDY koordinační schůzka všech partnerů. Zástupci společností IREAS, CzechGlobe a Národného lesnického centra diskutovali detailněji harmonogram celého projektu a plánovali provázanost jednotlivých klíčových aktivit a výstupů.