Dne 31. 5. 2018 proběhla ještě před samotnou realizací projektu BESKYDY koordinační schůzka všech partnerů. Zástupci společností IREAS, CzechGlobe a Národného lesnického centra diskutovali detailněji harmonogram celého projektu a plánovali provázanost jednotlivých klíčových aktivit a výstupů.