Výsledky

Klíčové výstupy projektu:

1. Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu,

2. Web-mapová aplikace „Lesy Beskyd a klimatická změna“,

3. Pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les.

Výsledky podle projektových aktivit: