Výsledky

Klíčové výstupy projektu:

1. Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu,

2. Web-mapová aplikace „Lesy Beskyd a klimatická změna„,

3. Pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les.

Se všemi klíčovými výstupy projektu jakož i s dílčími výsledky, kterých bylo v rámci řešení jednotlivých aktivit projektu dosaženo, se lze seznámit formou video presentací na YouTube.

Tyto video presentace obsahuji jednotlivé přednášky ze závěrečného semináře projektu, který z důvodů omezení spjatých s šířením nemoci covid-19 nebylo možné uspořádat v původním termínu a obvyklém formátu osobního setkání přednášejících a publika.